Χερσαία αιολικά πάρκα

  Υπεράκτια αιολικά πάρκα

  Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

    Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί

   Μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

  Κατασκευή έργων ΑΠΕ 

  Λειτουργία και συντήρηση έργων ΑΠΕ

  Εργοστάσια Φωτοβολταϊκών

Χερσαία Αιολικά Πάρκα

Από την Θράκη μέχρι την Κρήτη και από την Αχαΐα και την Πελοπόννησο μέχρι την Ρόδο, η Elica έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και θέσει σε λειτουργία 27 χερσαία αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 460 MW. Ειδικότερα, τα Πάρκα αναπτύσσονται σε Θράκη, Εύβοια, Μάνη, Κρήτη, Κορινθία, Αχαΐα και Ρόδο, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της εντάσσονται και συστοιχίες αδειοδοτημένων αιολικών στην Κρήτη και στις Κυκλάδες (Άνδρος, Τήνος, Πάρος, Νάξος).

Η Elica, ήδη από το 2005 πρωτοπόρησε προωθώντας και υλοποιώντας με επιτυχία εγκατάσταση συστοιχιών αιολικών πάρκων στην περιοχή της Θράκης, ενώ και στον Καφηρέα Εύβοιας σχεδίασε και ωρίμασε αδειοδοτικά μια συστοιχία από οχτώ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 181 MW. Ένα έργο στο οποίο περιλαμβάνεται η ανεξάρτητη υποθαλάσσια διασύνδεση, μήκους 42 χιλ., της Νότιας Εύβοιας με την Αττική.

Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Η Elica διαθέτει σήμερα τη μόνη άδεια παραγωγής για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα. Το 2012, η εταιρεία έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (2012) την Άδεια Παραγωγής για την εγκατάσταση 216 MW σε υπεράκτιο αιολικό πάρκο σε περιοχή νότια της Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Από το 2006 όπου και ξεκίνησε η δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέχρι και σήμερα, διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του 170 έργα σε λειτουργία. Η συνολική τους ισχύ είναι της τάξης των 24 MW και εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια (Αχαΐα, Μεσσηνία, Κρήτη, Ρόδο, Θεσπρωτία, Φλώρινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Φθιώτιδα και Βοιωτία).

Έχοντας ήδη πλούσια εμπειρία από τον σχεδιασμό και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών σε περιοχές ακόμη και με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα έργα ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 900 ΜW περίπου σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, ενώ παράλληλα εξετάζει τις προοπτικές εξέλιξης του εν λόγω χαρτοφυλακίου με νέα έργα που θα πληρούν τις αναγκαίες αδειοδοτικές και τεχνικές προϋποθέσεις. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 4 MW στην περιοχή της Ελασσόνας, τα οποία βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, εντάσσεται και αυτή στο πεδίο δράσης του Ομίλου. Έχοντας αδειοδοτήσει, κατασκευάσει και θέσει σε λειτουργία δύο σχετικά έργα στον ποταμό Ιναχό, στη θέση Περιβόλι του Δήμου Σπερχειάδος, κοντά στην Λαμία, με εγκατεστημένη ισχύ 4.5 MW και στον ποταμό Γλαύκο στο νομό Αχαΐας, με εγκατεστημένη ισχύ 5.5 MW, επεκτείνει συνεχώς την δραστηριότητά του.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αποτίμηση των υδρολογικών συνθηκών και γενικότερα τον σχεδιασμό σχετικών έργων. Έτσι, συνεχίζει να διερευνά κατάλληλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να εντοπίσει αυτές οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν τις αυξημένες τεχνικές και αδειοδοτικές-περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Μονάδες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο διακηρυγμένος ευρωπαϊκά στόχος της ενεργειακής μετάβασης από την εποχή των ορυκτών στην εποχή των ανανεώσιμων, περνά και μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση του υπάρχοντος ενεργειακού εφοδιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή, η χρήση του απαραίτητου αριθμού, ισχύος και κατανομής κεντρικών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας αποδεικνύεται ως πιο βέλτιστος και ώριμος τεχνολογικά.
Γι’ αυτό, οι Άδειες Παραγωγής για ισάριθμους Σταθμούς Κεντρικής Αποθήκευσης, ισχύος 225 MW και 150 MW έκαστος, σε κατάλληλες εκτάσεις εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας αντίστοιχα είναι κομβικής σημασίας.

Σημειώνεται πως και εδώ ο Όμιλος ELICA, υπήρξε πρωτοπόρος καθώς είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύο Άδειες Παραγωγής για την ανάπτυξη Μονάδων Κεντρικής Αποθήκευσης στον Ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, έχει λάβει και Άδεια Παραγωγής για αντίστοιχο Σταθμό Κεντρικής Αποθήκευσης ισχύος 300 MW στην περιοχή της Κοζάνης.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των ως άνω έργων του, ο Όμιλος ELICA βρίσκεται σήμερα σε εκτεταμένες συζητήσεις με σημαντικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στον τομέα της Αποθήκευσης Ενέργειας, προκειμένου να αναπτύξει συνέργειες στοχεύοντας στη βέλτιστη, από τεχνοοικονομικής πλευράς, οριστικοποίηση του σχεδιασμού και τελική υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων του.

Κατασκευή έργων ΑΠΕ

Στα 20 και πλέον χρόνια της εμπειρίας του, ο Όμιλος έχει αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, σε περιοχές συχνά με ιδιαίτερο μορφολογικό ανάγλυφο. Έργα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, παρά τις προκλήσεις που συναντούσε το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.

Στα έργα αυτά, ο Όμιλος κατασκευάζει τα συνοδά έργα, όπως είναι τα έργα οδοποιίας και διασύνδεσης, αξιοποιώντας πάντα τις τοπικές δυνάμεις εργασίας και τους τοπικούς εργολάβους.

Στο χαρτοφυλάκιο του, περιλαμβάνονται έργα όπως: η κατασκευή πέντε Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης, η εγκατάσταση εναερίων και υπογείων γραμμών Μέσης και Υψηλής Τάσης μεγάλου μήκους με πιο χαρακτηριστική την υπόγεια καλωδιακή γραμμή ΥΤ μήκους 38 περίπου χιλιομέτρων στην περιοχή της Μάνης, έργα εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης σε δύσβατες περιοχές με έντονα κλιματολογικά χαρακτηριστικά.

Αλλά έχει συμμετάσχει και σ’ ένα ακόμη απαιτητικό έργο, αυτό της κατασκευής του πολυσύνθετου έργου της κατασκευής των κύριων και συνοδών έργων της συστοιχίας οχτώ αιολικών πάρκων στην περιοχή του Καφηρέα Νότιας Εύβοιας.

Λειτουργία και συντήρηση έργων ΑΠΕ

Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο δυναμικό της ELICA, εποπτεύει σήμερα όλα τα ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση της λειτουργίας και των συντηρήσεων - τακτικών και έκτακτων- ενός συνόλου 5 αιολικών πάρκων και 170 φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την ελληνική επικράτεια, με σκοπό την αύξηση της διαθεσιμότητάς τους και την άμεση επίλυση όλων των ζητημάτων που άπτονται της παρεμπόδισης της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Εργοστάσια Φωτοβολταϊκών

Πλακίδια, κυψέλες, πλαίσια. Η εγκατάσταση και η λειτουργία δύο εργοστασίων παραγωγής φωτοβολταϊκών πλακιδίων (wafers), κυψελών (cells) και πλαισίων (modules) πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, έχει προκύψει μετά την συνένωση δυνάμεων μεταξύ της PIRITIUM Α.Ε και της SILCIO Α.Ε, εταιρείας του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο της PIRITIUM Α.Ε. χρησιμοποιεί κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εφαρμογές πυρίτιο (SoGSi) με σκοπό την παραγωγή περίπου 33 MWp πλακιδίων πολυπυριτίου (wafers), ενώ η βιομηχανική μονάδα της SILCIO Α.Ε. έχει την ικανότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών κυψελών (cells) ισχύος 30 MWp και φωτοβολταϊκών πλαισίων (modules) ισχύος 24 MWp.

elGreek
elGreek