Flagship Project: Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Η διηπειρωτική «ενεργειακή λεωφόρος»
Ελλάδας- Αιγύπτου που αλλάζει τον ενεργειακό
χάρτη στην Ν.Α. Ευρώπη

Ένα έργο που ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα που γνωρίζαμε για την ενέργεια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι αυτό που προετοιμάζει πολύ μεθοδικά η Elica και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Αττική. Πρόκειται για το έργο που είναι γνωστό με το όνομα «GREGY- Elica Interconnector» και που ήδη έχει κερδίσει την υποστήριξη των δύο κρατών, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Αιγύπτου, θα ωφελήσει τόσο τα νοικοκυριά, όσο και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο η χώρα μας θα καταστεί ένας σημαντικός ενεργειακός κόμβος «πράσινης» ενέργειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.

Τα νούμερα είναι ενδεικτικά του ενεργειακού αποτυπώματος του έργου: 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφέρονται από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Θα παράγονται από 9,5 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο. Τα 3.000 αυτά μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας που θα μεταφέρει ο GREGY, θα αντικαταστήσουν 4,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως και θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στην ταχύτερη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, που οραματίστηκε ο Δημήτρης Κοπελούζος το 2008 και που πλέον προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς, είναι το μόνο ενεργειακό έργο που δίνει απάντηση στο διττό πρόβλημα της εποχής μας: φθηνή ενέργεια- πράσινη ενέργεια. Ενισχύοντας, την ίδια ώρα, την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστικό, πως η πράσινη ενέργεια που θα μεταφέρει θα είναι κατά πολύ φθηνότερη από τις τιμές της ενέργειας σήμερα. Και, παράλληλα, η ενέργεια αυτή θα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές και όχι από ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το φυσικό αέριο.

Αυτή η θετική διάσταση του «GREGY» ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν συνυπολογίσει κανείς την χρήση της μεταφερόμενης ενέργειας: περίπου το ένα τρίτο θα καταναλώνεται στην Ελλάδα από τις ελληνικές οικογένειες και τις ελληνικές βιομηχανίες, το ένα τρίτο θα εξάγεται σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και το ένα τρίτο θα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, με τη μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του υδρογόνου να εξάγεται και αυτό στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Παράγοντες που όλοι μαζί, καθιστούν την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο ένα ενεργειακό deal που θα γράψει ιστορία δείχνοντας την στρατηγική κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση.

✔ Συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και στην πρόληψη του φαινομένου του θερμοκηπίου, μέσω της χρήσης καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας.

✔ Παρέχει εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ενεργειακές διαδρομές για την Ευρώπη

✔ Βελτιώνει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια του εφοδιασμού τόσο στα Αιγυπτιακό όσο και στα Ελληνικό Σύστημα

✔Υποστηρίζει την ενεργειακή διαφοροποίηση

✔ Παρέχει μια σειρά ευρύτερων καταναλωτικών και οικονομικών οφελών, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας και των σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών

✔ Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για καταναλωτές και επιχειρήσεις

✔ Ενισχύει την ηλεκτρική ασφάλεια στην Αίγυπτο λόγω της δυνατότητας αμφίδρομης μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας για μεταφορά ενέργειας στην Αίγυπτο από την Ελλάδα

✔ Καθιστά την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή

✔ Μετατρέπει την Αίγυπτο σε σημαντικό εξαγωγέα καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Επίσης, το GREGY INTERCONNECTOR προτείνεται να ενταχθεί στο πλαίσιο RepowerEU

Numericals:

✔ Έως 61.000 MW έως το 2035 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της Αιγύπτου

✔ Δυνατότητα μεταφοράς 3.000 MW

✔ Αντικατάσταση έως και 26 TWh ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα

✔ Αντικατάσταση ποσοτήτων 4,5 bcm φυσικού αερίου

✔ Συνεισφορά στον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030

✔ Μείωση των εκπομπών CO2 κατά – 10 εκ. τόνους

✔ Αμφίδρομη διασύνδεση ισχύος 3.000 MW

✔ Σύνδεσμος συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC, 500kV)

✔ Άμεση Διασύνδεση Αιγύπτου με την ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική)

✔ Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,569 δισ. €

✔ Ο νέος στόχος της Ευρώπης για το FiT 55 και την εξάλειψη των εκπομπών CO2 έως το 2050, αναγκάζουν την Ευρώπη
να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές και διαδρομές για την πράσινη ενέργεια

✔ Το έργο συνάδει πλήρως με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και το Ρωσικό αέριο.

elGreek
elGreek